Onze werkwijze op de projecten

Er wordt voorlichting  gegeven door middel van  gesprekken met patiëntengroepen en familie, op scholen en met ”streetshows” in de dorpen met cultuureigen uitbeelding van de gevaren van o.a. aids en andere besmettelijke ziekten. Aids patiënten worden actief opgespoord door bezoek aan slums en prostitutiewijken. Medische zorg geven we door het financieren van de bouw, inrichting en exploitatie van kleine klinieken en inzet van lokale artsen, opleiden van verpleegsters en vroedvrouwen en het verstrekken van medicijnen en betere voeding.

Om het project Gulbarga meer zelfvoorzienend te maken starten wij eind 2018 met de bouw van een extra medisch centrum waar financieel draagkrachtige patiënten bijdragen aan de behandel kosten van het armere deel van de bevolking.

Het revalidatieproject in Gulbarga, het CWD centrum, is een groot succes en er zijn reeds meer dan 140 kinderen in behandeling! Dit centrum wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Special Care Gulbarga  begeleid met deskundige adviezen en financiering.