Verantwoording

Beloningsbeleid.
De stichting MWM werkt in Nederland alleen met vrijwilligers. Alle gemaakte kosten worden door de bestuursleden zelf gedragen. Overhead kosten in een financieel jaar zijn lager dan 3% !   

De verantwoording van de gelden!
De financiële bijdrage aan een project wordt besproken met de projecthouder met wederzijdse verplichtingen zoals verslaglegging van de bestedingen en looptijd van het project. Bij de verantwoording van de gelden verwachten wij een accountant verklaring aan het einde van ieder financieel jaar. Geldzendingen gaan in delen, na controle en verantwoording, en in nauw overleg met Stichting Solidair met India van de Abdij van Berne. (Reeds 90 jaar ervaring.)

Ons uiteindelijk doel is het zelfstandig worden van de projecten hetgeen haalbaar is dankzij de goede opleiding en inzet van onze Indiase medewerkers, samenwerken met andere renderende activiteiten ( scholing, drukpers) en de toenemende hulp van de overheid. Door de rijkere middel klasse patiënten te laten betalen voor de behandeling van de armen trachten we de solidariteit te bevorderen.

Donateurs 
Alle donateurs krijgen een jaarverslag, zowel inhoudelijk als financieel.

Bezoeken
Jaarlijks bezoeken wij persoonlijk de projecten.

Ondersteuning
U kunt het werk onze stichting steunen door giften en sponsoring. Wij verzorgen graag kosteloos een lijfrenteschenking.