Registraties

Registraties:

-          Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 17142102

-          Contactpersoon voor de stichting MWM : C.A. van de Bilt

-          Postadres: Hoofdstraat 94 5473 AT Heeswijk

-          Tel: 0413-294314 of  06 51536402

-          E-Mail: stgmumbai@planet.nl of vdbilt.uil@wxs.nl

-          Website: www.stichtingmumbai.nl

-          Bankrekeningnummer NL32 RABO 0137 1518 53 t.n.v. Stichting Medisch Werk Mumbai

De stichting heeft een ANBI-status (erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling)
Toegekend door de Belastingdienst onder fiscaalnummer 8103.85.065  in  ‘s Hertogenbosch.