Doel

 

De Stichting Medisch Werk Mumbai is opgericht in 2001 door Carlo en Trees van de Bilt  (voorheen huisartsen) uit Heeswijk.

Doel van onze stichting is ondersteuning bieden aan kleinschalige medische projecten voor het kansarme deel van de bevolking van de allerlaagste kasten in India, met name vrouwen en kinderen.

Wij doen dit door advies en financiering van bestaande initiatieven van de lokale bevolking en/ of religieuze instellingen. Dankzij de royale steun van velen en de goede samenwerking met bekwame projecthouders aldaar  is de stichting nu werkzaam op meerdere locaties in India. Onder andere faciliteren we basisgezondheidszorg met speciale aandacht voor Aids en TBC in de slums van Mumbai, op het platteland van Gulbarga, NR Pura en in de steengroeven bij Bangalore.

We zijn op 2 plaatsen in India gestart met revalidatie en scholing voor zeer kleine kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke achterstand in de ontwikkeling. In Gulbarga in de staat karnataka werd in 2016 een kleine opvang kliniek geopend waar ook de ouders kunnen verblijven.

In N.R.Pura is in 2017 een bijzondere school geopend voor deze doelgroep voor scholing en revalidatie.

Het project VISHWAS  in Indore, Madya Pradesh,  midden India, wordt sinds 2003 gesponsord door Gymnasium Bernrode uit Heeswijk. In 2006, 2009, 2012, 2015 en 2018 bezochten telkens 3 leerlingen hun project in India. Dit project richt zich op preventie van aids en sociale en medische zorg  voor aidspatiënten en is een zeer groot succes. Onze landelijke hulporganisatie Cordaid HIV/aids award 2009 heeft het VISHWAS-project uitgeroepen tot het 3e beste aidsproject wereldwijd en in 2013 ontving het project uit handen van de minister van volksgezondheid een hoge Indiase onderscheiding. Sinds die tijd is er een goede verhouding met de Indiase overheid en zijn we op hun verzoek en met hun financiële ondersteuning gestart op meerdere plaatsen in India.