Bestuursleden

Bestuursleden van de Stichting:

Drs. C.A. van de Bilt
Arts & Voorzitter.

Drs. T.C.M. van de Bilt-Uil
Arts & Secretaris

Mr. G.J.C. van  Engelen
Penningmeester

Mevr. Drs. T. Tax – Schultz
Lid

Drs. M.A.M. Korsten
Lid

Drs. D. J van Doorninck
Arts & Lid

Mr. C.C.J. Aarts,
Lid