Bestuursleden

Bestuursleden van de Stichting:

Carlo van de Bilt
Voorzitter.

Trees van de Bilt - Uil
Secretaris

Willemien Boot
Penningmeester

Trudy Tax-Shulz
Lid

Damiaen van Doorninck
Medisch Adviseur

Camiel Aarts
Juridisch Adviseur

Martien Korsten
Lid, voorzitter per 1 januari 2020