Bestuur

Het bestuur van de Stichting Medisch Werk Mumbai zorgt in Nederland voor het genereren van sponsorgelden, de communicatie en alles wat nodig is om de stichting te laten functioneren. Verder bezoeken jaarlijks meerdere leden van het bestuur alle projecten.

Bestuursleden:

Martien Korsten, voorzitter

Willemien Boot, penningmeester

Camiel Aarts, secretaris en adviseur juridische zaken

Trudy Tax-Shulz, bestuurslid

Anja Bekkers, adviseur PR & communicatie

Damiaen van Doorninck, adviseur medische zaken
Ambassadeurs:

Carlo van de Bilt (voorzitter 2001 - 2019)

Trees van de Bilt -Uil (secretaris 2001 - 2019)