Activiteiten

De Stichting Medisch Werk Mumbai ondersteunt kleinschalige medische programma's voor met name vrouwen en kinderen van de allerarmsten in India: de Dalits (kastelozen) en de Tribals (stammen). Wij zijn trots op onze integrale aanpak met voorlichting, preventie, medische zorg én maatschappelijke ondersteuning naar zelfredzaamheid.

We werken samen met de lokale bevolking. Onze programmaleiders ter plekke zorgen voor coördinatie van de verschillende activiteiten, stellen prioriteiten, zorgen voor empowerment en opleiding van hun medewerkers, houden toezicht en brengen verslag uit.

Bijzonder is, dat 99 % van elke gedoneerde euro ten goede komt aan de kleinschalige medische programma's in India.

We streven ernaar dat onze programma's financieel onafhankelijk worden en daardoor duurzaam zijn. Dit bereiken we door:

 • De goede opleiding en inzet van onze Indiase medewerkers.
 • Combinatie met renderende activiteiten (onderwijs, betaalde zorg leveren aan de middenklasse).
 • Toenemende participatie van de overheid.

Wij hebben speciale aandacht voor:

 • Mensen die (moeten) leven met hiv.
 • Risicogroepen voor hiv/tbc zoals homoseksuelen, prostituees, transgenders en truckchauffeurs.
 • Gezondheidszorg voor Dalit meisjes en vrouwen.
 • Belangengroepen voor Dalit-vrouwen.
 • Lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen.


Onze programma's richten zich op:

 • Preventie en behandeling van hiv/aids en tbc.
 • Gerichte voorlichting en hulp aan risicogroepen.
 • Behandeling van kinderen met een lichamelijke en geestelijke achterstand.
 • De bouw, inrichting en exploitatie van kleine ziekenhuizen.
 • Mobiliteit: via het doneren van ambulances.
 • De opleiding van artsen, verpleegsters, vroedvrouwen en maatschappelijk werkers.
 • Voorlichting over voeding, geboortebeperking, hygiëne, ziekten, kinderverzorging, noodzaak van zwangerschapscontrole en nazorg.

Werkwijze

 • Voorlichting: gesprekken met patiëntengroepen en familie, op scholen en in de dorpen op het platteland. Mensen worden op speelse wijze geïnformeerd via 'streetshows' met zang en toneelspel.
 • Medical camps in de dorpen en sloppenwijken, waardoor HIV/aidspatiënten en kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking actief opgespoord worden en geholpen worden.
 • Naast medicijnen verstrekken we speciaal samengestelde voedingssupplementen, zodat patiënten kunnen aansterken.

Wij zijn actief in: